Din nærmeste butikk

dna Storo

Vitaminvn. 7/9, 0485 Oslo
Tlf butikk: 22 22 85 58
Kundeservice
Mail: 811003@dna-shoes.com

Åpningstider:

Butikkens åpningstider

Man - fre: 10 - 21

Lør: 10 - 19

Vi ønsker å tilrettelegge slik at finner det utvalget som er i DIN butikk. VELG din favorittbutikk og se videre på vårt utvalg.

  LEVERANDØRANSVAR 

  Euro Sko Gruppen jobber kontinuerlig med kartlegging, risikovurdering, kontroll, oppfølging og evaluering av leverandørkjeden. Vi jobber bla. i samarbeid med våre leverandører om hvordan man oppfyller krav nedfelt i ESGs retningslinjer. Det foretas også risikovurderinger og tilsyn/audits hos våre leverandører for å avdekke avvik, både gjennom interne og eksterne ressurser. Ekskludering eller avslutting av leverandørforhold er ikke hensikten med tilsyn/audit. Målet er å identifisere risikoområder hvor forbedringer er nødvendig og for å samarbeide med hver leverandør for å møte ønskede tiltak.

  city

  Det lokale audit selskapet Euro Sko Gruppen bruker, er nøye utvalgt i samarbeid med IEH, og er eksperter innen organisatorisk ledelse, sosial utvikling og menneske-og arbeidstaker rettigheter. De kan også i samarbeid med oss, tilby våre leverandører veiledning, kurs og forbedrings seminarer.
   
  Målet med dette arbeidet er å skape en vinn-vinn situasjon med leverandørene. Dialog og samhandling med leverandører er avgjørende i dette arbeidet.

  banner

  Leverandørliste Euro Sko Norge

  Garveriliste Euro Sko Norge

  Denne listen omfatter leverandører som Euro Sko Norge AS bruker til produksjon av våre merkevarer. Siden leverandørkjeden endres fra tid til annen, for å gjenspeile virksomhetens behov, kan avvik forekomme. Leverandørlisten blir oppdatert årlig. Euro Sko Norge AS har bygget sterke, strategiske bånd med våre leverandører, slik at vi kan offentliggjøre navnene deres, samt plassering uten bekymring for konkurranse i vår bransje. Vi håper offentliggjøringen av listen fremmer deling, samarbeid og bærekraftig produksjon på en måte som kan forbedre arbeidsforholdene og ytterligere beskytte rettighetene for arbeiderene på fabrikk.