Din nærmeste butikk

dna Storo

Vitaminvn. 7/9, 0485 Oslo
Tlf butikk: 22 22 85 58
Kundeservice
Mail: 811003@dna-shoes.com

Åpningstider:

Butikkens åpningstider

Man - fre: 10 - 21

Lør: 10 - 19

Vi ønsker å tilrettelegge slik at finner det utvalget som er i DIN butikk. VELG din favorittbutikk og se videre på vårt utvalg.

  MILJOANSVAR OG BRUK AV KJEMIKALIER

   

  Euro Sko Gruppen har revidert kjemikaliekravene til våre leverandører. Dette har resultert i en tydeligere og strengere regulering i bruken av kjemikalier iht produksjons prosesser og våre produkter. I samarbeid med Swerea har Euro Sko Gruppen utviklet en RSL (Restriced Substance List), som er en kjemikalieliste for fottøy.

  Last ned vår kjemikalielisten (RSL).

  Euro Sko Gruppen ønsker å ta ansvar for de påvirkningene vi har på miljøet og jobber kontinuerlig med dette.

   

  El Retur og Elkretsen 

  Euro Sko Gruppen er medlem av Elretur AS(Norge) og ElKretsen( Sverige). Dette er landsdekkende, kollektivte, nonprofit returselskaper for innsamling, gjenvinning og miljø-riktig håndtering av alt elektronisk og elektrisk avfall. Elretur og Elkretsens kunder er bedrifter som har plikter etter avfallsforskriften(EE-forskriften). Dette er bedrifter som produserer eller importerer elektriske og elektroniske produkter.

  Euro Sko Gruppen er importør og forhandler av blinkesko og sandaler, som faller under forskriften om EE-avfall. Vi er dermed mottaks-pliktige for disse produktene. Som kunde har du rett til å levere tilbake blinkesko og sandaler til våre butikker  som må sørge for at disse blir gjenvunnet på riktig måte.

   

  Grønt Punkt

  Euro Sko Gruppen i Norge er medlem i Grønt Punkt Norge AS som sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.