Din nærmeste butikk

dna Storo

Vitaminvn. 7/9, 0485 Oslo
Tlf butikk: 22 22 85 58
Kundeservice
Mail: 811003@dna-shoes.com

Åpningstider:

Butikkens åpningstider

Man - fre: 10 - 21

Lør: 10 - 19

Vi ønsker å tilrettelegge slik at finner det utvalget som er i DIN butikk. VELG din favorittbutikk og se videre på vårt utvalg.

  VÅRT SAMFUNNSANSVAR

  Hundretusen av leverandører konkurrerer om kunder, og millioner av arbeidere jobber hardt for å ernære vestlige forbruksbehov.
   
  En overfladisk, naiv og uinformert holding fra både forhandlere og forbrukere har forsømt virkeligheten til de menneskene som muliggjør vårt forbruk. 

  Det har nå skjedd en gradvis endring i slike holdninger. Forbrukere krever nå rettferdige produkter og har tilegnet seg kunnskap om forholdene i leverandørkjeden, og media oppmerksomheten på dette temaet har steget betraktelig. Dette har økt presset på oss som forhandler til å ta ansvar og operere med en god “business praksis” som ivaretar etiske samt miljøutfordringer i våre leverandørkjeder.

  Euro Sko Gruppen har utviklet en Sustainable Business Strategy som legger grunnlaget for gruppens samfunns- og miljøansvars arbeid. Den er en felles betegnelse for flere mindre strategier og tiltak som sammen har positiv innvirkning på gruppens forretningspraksis. Denne strategien er begynnelsen på et langt; utfordrende arbeid som vil utvikles og integreres som en del av Euro Sko Gruppens identitet over tid.

  Et lite skritt for oss - ett stort skritt for fremtiden.

   

  Euro Sko Norge AS er Skandinavias største skokjede med butikker i Norge, Sverige og Danmark. Organisasjonen består av ca. 450 butikker med flere forskjellige butikkonsepter. Bærekraft er et viktig element i vår forretningsstrategi og   danner grunnlaget for selskapets samfunns- og miljøansvar. Her har vi samlet noe av det vi har jobbet med i løpet av 2016, men det er viktig å understreke at CSR er et ongoing arbeide som er tidkrevende med langsiktige målsetninger.  

  LAST NED VÅR "CSR EDITORIAL"

  Euro Sko Gruppen er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH).  Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, utvikling og miljø.

  VÅRE LEVERANDØRER

  Ønsker du å ta en titt på våre leverandører?

  Les mer om leverandør ansvar

  INITIATIV FOR ETISK HANDEL

  Euro Sko Gruppen har siden 2004 vært medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er Norges eneste flerpartsinitiativ for etisk handel og samfunnsansvar i leverandørkjeden, og anses av Euro Sko Gruppen som Nordens ledende kompetansesenter på området.

  - Initiativ for etisk handel (IEH) er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser.
  - IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel.

   

  For mer informasjon om IEH: www.etiskhandel.no

  Les mer om miljoansvar og bruk av kjemikalier 

   
  CODE OF CONDUCT
  Som en av medlemsbetingelsene i IEH har Euro Sko Gruppen vedtatt en Code Of Conduct/ etiske retningslinjer. Disse er basert på internasjonale standarder, nasjonale lover og foreskrifter om menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og miljøvern. Hensikten med disse etiske retningslinjer, er å utvikle og etablere en etisk og miljøvennlig standard i vår leverandørkjede. De etiske retningslinjene definerer tydelig våre prinsipper og stiller krav til Euro Sko Gruppen og våre leverandører. 

  Om du ønsker et eksemplar av våre etiske retningslinjer,

  Last ned her: Code of Conduct

   

  Årsberetning